Gap messenger
Download

#مسجد_الاَقصی_راستین

5⃣ـ

🕊🌿
یهودیان بر این باورند که بقایای معبد سلیمان زیر مسجد الاقصی قرار دارد.
از نظر برخی مسیحیان، ویرانی مسجد الاقصی و ساخت معبد سلیمان به‌جای آن، شرط ظهور مسیح است.
از‌این‌رو برخی از یهودیان درصدد تخریب مسجد الاقصی و احیای معبد سلیمان به‌جای آن هستند.
به‌سبب همین، نیروهای اسرائیلی از ورود مسلمانان به این مسجد جلوگیری می‌کنند.
در سال ۱۹۶۹م یک یهودی مسجد الاقصی را به‌آتش کشید و برای همین، در تقویم جمهوری اسلامی ایران، ۳۱ مرداد، روز جهانی مسجد نام‌گذاری شده است.

#فلسطین
#مسجد_الاَقصی

ـ🇵🇸🇵🇸🇵🇸

16 August 2023 | 03:16