Gap messenger
Download

✨ᴘᴀʀᴛ -⁶-✨
#پارت_ششم

🔹مقدمه🔶

برای اولین بار با قدرت عجیب اسناد📑
در زنده نگه داشتن وقایع روبه رو شدم.
این سند ارزشمند که متعلق به سی‌وهفت سال
پیش است در کتاب من میترا نیستم📖
به چاپ می رسد.📠
با تلاش های بسیار که شرح چگونگی آن
از حوصله مخاطب خارج است ،
خانم کچویی ، مدیر دبیرستان زینب🏫
و از چهره‌های شاخص فرهنگی دهه شصت
در شاهین شهر و اصفهان را یافتم.🙂
رسیدن به هر یک از عزیزان مانند یافتن
چشمه آب گوارا برای یک تشنه درمانده بود.🌊
خانم کچویی به خوبی توانست وضعیت
شاهین شهر را در سال ۱۳۶۱ توصیف کند.⛓
درک دشمنی و جنایت پیشگی منافقین🔪💣
در سال ۶۰ و ۶۱ تنها در سایه فهم
حوادث آن دوره امکان‌پذیر است.
زینب یکی از هفده هزار شهید ترور بود🇮🇷
که در آن سال‌ها مظلومانه به دست
منافقین به شهادت رسید.🥺💔

✨ادامه دارد...🏃🏻♀

← منܩࡅ࡙ࡅ߳ܝ‌ߊ نیستم
📖👀
ᴊᴏɪɴ᷍ ⇟
→ [ @man_mitra_nistam ]

26 June 2023 | 09:04