چاپ ویژه نامه /
مسافران فرودگاه مهرآباد در ویژه نامه روزنامه ايران بنام ايران پرواز همیشه درجریان اخبارو اطلاعات فرودگاهی قرار می گیرند
/gap. im/mehrabad_airport
https://sapp. ir/
airport_mehrabad

۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۵

ميز خدمت، در فرودگاه مهراباد معرفي گرديد/ راهنمای مسافرین در فرودگاه مهرآباد هدایت مسافرین‌در میز خدمت را عهده دار شدند .
/http://gap.im/mahrabad_airport
پیام رسان سروش
https:// http://sapp.ir/airport_mehrabad

۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۸

ارتقاء خدمات و زیبا سازی در فرودگاه مهرآباد ادامه دارد
تعویض وزیبا سازی کانترهای پذیرش تاکسیرانی فرودگاه در ترمينال 2
/gap. im/mehrabad_airport
https://sapp. ir/
airport_mehrabad

۱۸ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳

بازديد سرزده مدیر کل از قسمت های مختلف واحدهایی که مستقيم با ارباب رجوع در ارتباط می باشند. و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات
/gap. im/mehrabad_airport پیام رسان سروش
https://sapp. ir/
airport_mehr

۱۸ تیر ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۲

نصب ساعت های جديد اینترنتی در ترمینالهای فرودگاه مهرآباد.

/gap. im/mehrabad_airport پیام رسان سروش
https://sapp. ir/
airport_mehrabad

۱۸ تیر ۱۳۹۷ | ۰۷:۱۵

افتتاح دستگاه دریافت کارت پرواز آنلاین ( self checking ) بدون بار همراه شرکتهای زاگرس و کیش ایر در ترمينال1مهرآباد
/gap. im/mehrabad_airport
پیام رسان سروش
https://sapp. ir/
airport_mehrabad

۱۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۶:۲۶

_ارتقا خدمات در فرودگاه مهراباد:
بهره برداری از بازارچه تجاری سالن عمومی ترمینال 2به مساحت 80 متر مربع در فرودگاه بین المللی مهراباد
/gap. im/mehrabad_airport پیام رسان سروش
https://sapp. ir/
air

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۸

دستگاه XRAY ,درگیت بازرسی پلیس ترمينال یک فرودگاه مهراباد به روز رسانی شد.
/gap. im/mehrabad_airport پیام رسان سروش
https://sapp. ir/
airport_mehrabad

۱۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۷

باند ۲۹ چپ
پروژه استاندارد سازی باند ۲۹ چپ
اولین لایه آسفالت باند ۲۹ چپ عصر‌روز پنجشنبه ریخته شد‌.
/http://gap.im/mahrabad_airport
پیام رسان سروش
https:// http://sapp.ir/airport_mehrabad

۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۷

باند ۲۹ راست به منظور بهسازی ۲۹ چپ آماده پذیرش پروازهای مهرآباد شد .
با توجه به حجم نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مهرآباد وشرایط گرم تابستانی در سطوح پروازی این اداره کل برای بهبود کیفیت باند 29 چپ و پذیرش ایمن پروازها اقدامات لازم برای بهسازی روکش آسفالت در باند ۲۹ چپ را از روز سه شنبه ۵ تیرماه آغاز نموده است.
به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه‌ بین المللی مهرآباد : این پروژ شامل روکش وترمیم آسفالت باند 29 چپ به متراژحدود1500 متر مربع وهمچنین درزگیری از ابتدای باند تا تاکسی وی b5وآسفالت ریزی به تناژ 500 تن می باشد که تا امروز ۷ تیر ماه حدود‌800 متر مربع با ۵۰ نفر وماشین آلات پیشرفته بصورت شبانه روز در این پروژه در حال فعالیت می باشند
وی بیان نمود با توجه به انجام عملیات عمرانی در باند ۲۹ چپ از روز سه شنبه تا یک شنبه‌ 9 تیرماه جهت نشست و برخاست پروازها از باند 29 راست استفاده می گردد.

۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۹

خبر # استاندارد سازی سطوح پروازی
روکش وترمیم آسفالت باند 29 چپ مهرآباد به متراژ1500 متر مربع درزگیری از ابتدای باند تا تاکسی وی b5وآسفالت ریزی به تناژ 500 تن
/http://gap.im/mahrabad_airport

۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۹

خبر # استاندارد سازی سطوح پروازی
روکش وترمیم آسفالت باند 29 چپ مهرآباد به متراژ1500 متر مربع درزگیری از ابتدای باند تا تاکسی وی b5وآسفالت ریزی به تناژ 500 تن
/http://gap.im/mahrabad_airport

۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴