Gap messenger
Download

از سوی #اتحادیه_جهانی_پستی به مناسبت 17 مهر ماه روز جهانی #پست شعار ،باهم برای اعتماد انتخاب شده است.بر همین اساس به یکی از کارکردهای جذاب پست در حوزه #بازاریابی می بپردازیم.
نویسنده : مهدی گمرکی
@mahdi_gomroki

به کانال خبرICT بپیوندید
@khabarict
ادامه مطلب :
http://khabarict.ir/5171

9 October 2023 | 05:47