Gap messenger
Download

.
♻ استفاده انحصاری از حق عمومی! چه کسی باید پاسخ دهد

🔸طبق آمارهای منتشره توسط بانک آینده، این بانک تا پایان سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان وام پرداخته، اما ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از آن را به شرکت‌های خود داده است.

🔸فقط در یک قلم، شرکت مربوط به ایرانمال، ۷۴ هزار میلیارد تومان وام گرفته است!

🔸به غیر از وام، بانک آینده حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را به نام سرمایه‌گذاری، به شرکت‌های خود پول داده است.
با یک حساب سرانگشتی، این بانک حداقل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان (۸۸+۱۲۸) را برای خود مصرف کرده است.

🔸این قبیل بانک‌ها تاسیس شدند که به رفع نیازهای مردم و بنگاه‌ها بپردازند، اما اکنون سپرده‌ها را از مردم جمع می‌کنند، خلق پول می‌کنند و از حق عمومی نشر پول برای تصاحب دارایی و ثروت‌اندوزی خودشان بهره می‌برند.

🔸در واقع «مردم برای دریافت وام نامحرم هستند، اما به ظاهر خودمونی‌ها رانت دریافت وام دارند».

#مهار_بانکها #مهار_تورم

15 August 2023 | 02:31