Gap messenger
Download

در جلسه ای با یکی از تولیدکنندگان لامپ های کم مصرف آقای #تولید_کننده عنوان داشت به دلیل #افزایش_نرخ_ارز با بحران #تامین_مالی مواجه شده ام و بانک ها هم حاضر به پرداخت #تسهیلات به دلیل سیاست های #کنترل_نقدینگی نیستند!
اما بخش غم انگیز ماجرا این بود که ایشان نیز #نقدینگی را علت #تورم می دانست!

28 June 2023 | 06:57