Gap messenger
Download
Pinned Message

ای وای کوچک منم دلتنگتون بودم

شماها چطورید؟ آره دیگه.. یکمی درگیرم

14 May 2024 | 05:01

fairy night.
__
#موسیقی
@lololii

1 16 March 2024 | 12:11
16 March 2024 | 12:10

سلام؟

2 16 March 2024 | 12:07

به‌راستی تو خدایی هستی که خودش را پنهان می‌کند؟
@lololii

15 March 2024 | 09:44

در بار..
@lololii

15 March 2024 | 09:41

ملوان‌ها همه هم‌قد و هم‌لباس، مثل مورچه، فوج‌فوج به بندر می‌خزند. مسلما مورچه خزنده نیست. عصر همه‌جای شهر از ملوان اشباع می‌شود. شب کشتی را چراغانی می‌کنند. هم زیبا و هم وحشتناک می‌شود.
دو نسل بعد باز ملوان‌ها در این بندر پیاده می‌شوند و آن‌وقت با دخترها و خواهرها و یا حتی مادرهای ناتنی خودشان می‌خوابند. بندر نژاد و ملیت نمی‌شناسد. آدم‌ها اگر دهان باز نکنند متعلق به زمین هستند و نه هیچ شهری و کشوری...
-شب یک شب دو - بهمن فرسی
__
@lololii

1 15 March 2024 | 09:40

منظورتون چیه که تا من اومدم یکی لفت داد-

3 14 March 2024 | 11:46

صداها.. میشنوی؟
صدای غم های انباشته شده در تاریکی که به سوی نور روانه شده اند..
صدایی که به شروعی تازه چنگ می‌زند و نفس کشیدن را تمنا می‌کنند.
-آرام
__
@lololii

14 March 2024 | 11:25

صورت ماهت به آسمان تاریک افکارم نور می پاشد..

14 March 2024 | 11:23

Evergreen..
__
#موسیقی
@lololii

14 March 2024 | 11:20
1 14 March 2024 | 11:19

در را به روی خودم قفل کردم
چه‌کسی مرا نجات می‌دهد؟

14 March 2024 | 11:18

بازگشت از خاکسپاری
در فضایی ساکت، سرد و غم‌زده که فقط صدای وزش باد به گوش می‌رسد، سه نفر از مراسم خاکسپاری بازمیگردند؛ جلوتر از بقیه یک کشیش راه رفته و پشت سر دو نوجوان خادم کلیسا به‌دنبالش هستند.
__
@lololii

14 March 2024 | 11:17

دنیا گسترده است. هیچ دو روزی یکسان نیستند، حتی دو ساعت هم نه؛ هیچ‌وقت دو برگِ یک درخت از ابتدای خلقت یکسان نبوده‌اند؛ و تولیدات اصیل هنری، به‌مانند طبیعت، هرکدام متمایز از دیگر هستند... در یک طراحی، چیزی جز یک حالت ذهنی وجود ندارد - آن حالتی که در آن لحظه در آن بودید.
-جان کانستبل
__
@lololii

14 March 2024 | 11:13

سلام؟
من برگشتم🥲
آرام-

3 14 March 2024 | 11:11

تو و من✨

2 13 March 2024 | 12:12

My spirit takes flight
روحم داره پرواز می کنه)

13 March 2024 | 12:11

.

13 March 2024 | 12:11