زمان پخش زنده از کربلای معلی
تا شب یازدهم (شام غریبان)
حوالی ساعت ۲۳:۱۵ - پس از برنامه حسینیه امام خمینی (ره)

۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۶:۰۷