Gap messenger
Download

📝اموزش ویرایشگر متن vim برای تازه کارها
💻منبع کانال یوتوب freecodecamp
📎زبان آموزش: انگلیسی


بزودی آموزش ویرایشگر متن vim به زبان فارسی نیز بارگذاری خواهد شد.
🖥 @linuxinator

1 11 July 2022 | 03:20