Gap messenger
Download

#راهـکار
[ ۴ راهکار برای غلبه بر حسرت🙍🏻♀🌈 ]
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

🌸 خودت رو ببخش
بعضی وقتا دیگه نمیشه کاریی کرد و کار از کار گذشته ، پس خودت رو ببخش

🌸 نه گفتن رو یاد بگیر
طی تحقیقات بیشتر حسرت ها به خاطر نه نگفتن هست

🌸 مقایسه ممنوع
به هیچ عنوان ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگیتون مقایسه نکنید

🌸 قدر الان رو بدون
بعضی وقت ها دیر نیست میشه دوباره شروع کنی و با تجربه‌هات بهتر هم

1 26 January 2023 | 11:07