Gap messenger
Download

‧₊• #𝗦𝗹𝗶𝗺𝗲 •💗🎮₊‧

15 May 2022 | 08:33

‧₊• #𝗦𝗰𝗿𝗮𝗽𝗕𝗼𝗼𝗸 •🐸💙₊‧

15 May 2022 | 08:31

‧₊• #𝗞𝗮𝘄𝗮𝗶𝗶 #𝗬𝘂𝗺𝗺𝘆 •💧🤍₊

15 May 2022 | 08:30

‧₊• #𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 •🐇🍊

15 May 2022 | 08:29

╭•••••⊰᯽⊱••☘••⊰᯽⊱••••╮
‎𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙡𝙚𝙩 𝙥𝙖𝙞𝙣 𝙠𝙞𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪

اجازه نده که غم و ناراحتی توانایی مهربون بودنت با آدمای اطرافت رو از بین ببره!🌈
╰⊰••••᯽⊱••🍃••⊰᯽•••••⊱╯

1 15 May 2022 | 08:25

˼کسی وجود نداره که از ستاره ها بیاد
و تاریکت رو روشن کنه،خودت برای
خودت نور‌باش =)✨🌈☁

15 May 2022 | 08:23

•سَينبت اللهُ مکان الجرح زهراً•
خدا جای زخم هات گُل میکاره🌸

1 15 May 2022 | 08:22

#بھ‌نام‌خُـدا🌤❄'

15 May 2022 | 08:21

🔑🖼 ● #پروفایل
📚🖇•از هیچی نترس و پیش برو...

2 9 May 2022 | 11:52

🦋 🤍●#روح_روان_جسم

🌱✨• ۱۰ کاری که رابطه‌های شمارو از هر نوعی که باشه از بین می‌بره:

🔴1. فقط به فکر خودتون باشید.
🟠2. فقط به ظاهر رابطه توجه کنید و به رشد رابطه توجه نکنید.
🟡3.دائم درحال رقابت با فرد مقابل و یا با دیگران باشید.
🟢4. دوستاتون رو دشمن خودتون میدونید؛ صرفا چون حقیقت رو بهتون میگن!
🔵5. همیشه نگران باشید که برای دیگران اهمیت نداشته باشید.
🟣6. توی هر جمعی که باشید میخواید رئیس بازی دربیارید.
⚫️7. صداقت نداشته نباشید.
⚪️8. ادب رو رعایت نکنید. (حالا هر مدلی، عفت کلام، رفتار با شخصیت و...)
🟤9. نشه بهتون اعتماد کرد! ( از هر جهتی)
🔘10. و در آخر همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینید.

تبدیل می‌شید به آدمی که هیچکس دلش نمی‌خواد باهاش ارتباط داشته باشه

9 May 2022 | 11:48

#ماه‌تولد
دلیل‌سینگلی‌ماه‌ها :🙂😂🦦

9 May 2022 | 11:45

#ژست‌عکاسی❲🧘🏻♀🌸

9 May 2022 | 11:44

هروقت‌نیاز‌به‌آرامش‌داشتید،
این‌ویدئو‌هارو‌نگاه‌کنید.‌موثره🥲🌸

9 May 2022 | 11:37

‧₊• #𝗦𝗰𝗿𝗮𝗽𝗕𝗼𝗼𝗸 •🌸💗

9 May 2022 | 11:32

‧₊• #𝗦𝗰𝗿𝗮𝗽𝗕𝗼𝗼𝗸 •🍋🧡₊‧

9 May 2022 | 11:29

‹اگر کسی را دیدید که از کوچک‌ترین چیزها لذت می‌برد، محو طبیعت می‌شود، کمتر سخت می‌گیرد، می‌بخشد، می‌خندد، می‌خنداند و با خودش در یک صلح درونی‌ست، او نه بی مشکل است، و نه شیرین مغز. او طوفان‌های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته، و قدر آنچه امروز دارد را خوب می‌داند. او یاد گرفته است که لحظه به لحظه زندگی را محکم در آغوش بگیرد …☺🌱

『 #صبحتون_پراز_حس_آرامش🍏
🌸•↷

9 May 2022 | 11:10

•| #بسم‌خدآے‌آسمـٰآن‌هـٰآ🌧

9 May 2022 | 11:08

#روتین -روتین مدرسه🎒🌸^--^

5 May 2022 | 06:21

‧₊• #𝗦𝗹𝗶𝗺𝗲 •🐸🌸₊‧
⤷⊹

5 May 2022 | 06:18

‧₊• •🌸☁₊‧
⤷⊹

5 May 2022 | 06:17