Gap messenger
Download

The difference between award, reward and prize


🍉 award: جایزه، پاداش یا عنوانی که به صورت رسمی به کسی تعلق می گیرد که در مراسم رسمی از این لغت استفاده می شود


🍇 reward: پول یا هر چیزی که برای خدمت یا کاری که شخص انجام داده یا قراره انجام بده ، پرداخت می شود. مثلا کسی دوچرخه اش گم شده و برای پیدا کردنش پاداش می گذاره. یا فرزندی با قبول شدنش در کنکور با امتیاز بالا از پدرش پاداش دریافت می کند


🍋 prize: چیزی که در مسابقات یا رقابت ها برنده می شیم و به قصد گرفتن جایزه در آن شرکت می کنیم

11 October 2021 | 06:44