Gap messenger
Download

صدای حيوانات در عربی

(قسمت اول)

شير(الأسد) : زَئير

مار(الحية-الأفعي-الثعبان): فحيح

باز (البازی): صرصرة

اردک (البطة): بطبطة

گوساله (العجل)- گاو (البقرة): خوار

زنبور عسل (النحلة)-پشه(البعوضة): طنين

قاطر (البغل) :شحيج

بلبل (البلبل) : تغريد/شدو

جغد (البومة) :نعيق

روباه (الثعلب) :ضباح

خرس (الدب) :قهقاع

مرغ (الدجاج) :نقنقة

خروس (الديک):صياح/صقاع

گرگ (الذئب) :عواء

مگس (الذباب) :أزيز

موش (الفأر):صرير

شتر (الجمل): رغاء/هدير

اسب (فرس) :صهيل

خر (الحمار) :نهيق

کبوتر (الحمامة) :هديل
@LearningArabic

28 September 2017 | 05:00