Gap messenger
Download

🔻 چقدر سخته پیش بردن زندگی که جهت نداره.
🔻 چقدر خسته کننده است جلو بردن زندگی که سمت و سو نداره.

▪ ماشینی که مقصد مشخصی نداره، ممکنه از هر جایی رد بشه.
▪ هر ایستگاه پیش بینی نشده ای می تونه مقصد بعدی این ماشین باشه.

🔹 زندگی که جهت و سمت و سو نداره، جای تعجب داره که از هر جایی سر در بیاره؟
🔹 عجیبه که از ایستگاه هایی بگذره که ما انتظارش رو نداشتیم؟
🔹 جای تعجب داره اگه از ایستگاه خودارضایی هم عبور کنه؟

▫ ما وقتی هدفی از زندگی کردن نداریم
▫ وقتی زندگی مون ارزشمند نیست
▫ وقتی زندگی مون باری به هر جهت باشه
👈 انتظار هر چیزی رو باید داشته باشیم.

▪ موقعی که من برنامه ای ندارم که طبق اون برنامه پیش برم،
👈 این رخدادها هستن که زندگی من رو می سازن؛ و نه من.

🔵 اون زمان که میشینیم و زندگی مون رو مسیریابی می کنیم،
👈 تازه متوجه میشیم که چه ایستگاه هایی وجود داشت و ما هرگز خبر نداشتیم.
👈 اون زمانه که تازه می فهمیم چه چیزهایی رو از دست دادیم.

🔗 وب سایت: http://www.ktark.com

25 January 2019 | 05:42