Gap messenger
Download

🎉 توصیه‌ای به دختران عزیزم

🌸حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 👇

❤آن توصیه‌ای که من میخواهم به شما نوجوان‌ها بکنم، به شما دختران عزیزم توصیه کنم، این است که با خدا دوست بشوید؛ سعی کنید از همین آغاز نوجوانی‌تان، با خداوندِ مهربان دوست بشوید.

❤یکی از راه‌های دوستی با خدا همین است که شما در نماز با خدا حرف میزنید؛ توجّه داشته باشید که دارید با خدا صحبت میکنید، با خدا حرف میزنید؛ معنی این کلمات نماز را یاد بگیرید؛ ترجمه‌ی حمد، سوره و آنچه را در رکوع یا در سجود میخوانید، از بزرگ‌ترهایتان و از معلّمهایتان یاد بگیرید.

لطفاً کانال کودکانه را به دوستانتان معرفی کنید.

کانال کودکانه رضوی
@koodakane_razavi

20 September 2023 | 08:55