Gap messenger
Download

ترس های کودک در سنین مختلف تغییر میکند. برخی از شایع ترین ترس ها در نوزادی و نوپایی عبارتند از:
_صداهای بلند و ناگهانی
_ارتفاع زیاد اشیا
_افراد غریبه
_ جدایی
_تغییرات در خانه
🍼 👶

@koodak_man

19 March 2018 | 12:52

یاد بگیرید که موقع انتقاد از کودک ،عملکرد کودک را نقد کنید نه شخصیت او را.
👶 🍼

@koodak_man

19 March 2018 | 12:52

جمله:( من فقط سعی دارم بهت کمک کنم) برای کودک به این معنی است:
تو بی عرضه هستی
تو خوب نیستی
تو نمیتوانی انجام دهی
شما می توانید این جمله رو استفاده کنید: من به تو باور دارم که تو می توانی و انتخاب های خودت را داری و من کنارت هستم.
🍼 👶

@koodak_man

19 March 2018 | 12:52

چه وقت باید نگران خیال پردازی های کودک شد؟
خیال پردازی خوب است اما حد و اندازه ای دارد. در دو حالت باید با یک روانشناس مشورت نمایید:
1- وقتی که شدت و دفعات خیال پردازی کودک زیاد بشود به طوری که در خانه، در مهمانی، هنگام بازی با همسالان یا هر جای دیگر دائم هذیان گویی کند.
2- وقتی در سنین مدرسه همچنان در دنیای خیالی خودش سیر کند طوری که مرز واقعیت و خیال را متوجه نباشد. مثل اینکه همبازی خیالی اش را با خود به مدرسه ببرد و هنگام درس با او حرف بزند و متوجه نباشد که در اطرافش چه می گذرد.
🍼 👶

@koodak_man

19 March 2018 | 12:52

☀والدین باید :
دارای آمادگی روحی ،عدم خستگی و حوصله جهت كنترل رفتار باشند.

این راه نیازمند صبر و بردباری میباشد و اگر كامل اجرا نشود، نتیجه مطلوبی ندارد

👶 🍼

@koodak_man

19 March 2018 | 12:52

به کودکان مسئولیتی در خور توانشان دهید تا به تدریج درباره خودشان به عنوان یک فرد قابل اعتماد و شایسته بیاندیشند.
🍼 👶

@koodak_man

17 March 2018 | 07:24

بازی کردن...جدی ترین کار بچه هاست.
اونو جدی بگیرین!!!!
🍼 👶

@koodak_man

17 March 2018 | 07:24

فرزندانمان را زباله دان عقاید پوسیده و باورهای بی منطق ,خرافات و وهم های قبیله ای خود نکنیم.
👶 🍼

@koodak_man

17 March 2018 | 07:24

زمانی که کودک در بغل شما است تا زمانی که او نمی خواهد جدا شود شما او را از خود جدا نکنید و فقط به او متمرکز شوید
👶 🍼

@koodak_man

17 March 2018 | 07:24

به نظرم باید اجازه داد که بعضی مواقع حوصله کودک سر برود !اینطوری اونا یادمیگیرن چطور باید خلاق باشن.
🍼 👶

@koodak_man

17 March 2018 | 07:24

کانال کودک من
آنچه مادران امروز باید بدانند 👇
👶 🍼

@koodak_man

4 March 2018 | 11:39

ماساژ یک نوازش پوستی است فرزند در هر سنی نیاز به نوازش پوستی دارد.
بچه ها را هنگام بوسیدن نچلانید،محکم فشار ندهید در این صورت خشونت است نه محبت!
مادرانه و پدرانه نوازش کنید
👶 🍼

@koodak_man

4 March 2018 | 11:39

کانال کودک من
آنچه مادران امروز باید بدانند 👇
👶 🍼

@koodak_man

4 March 2018 | 11:39

بچه ها باید اول به آرامش برسند و بعد برای خواب آماده شوند ،تا راحت بخوابند قبل از خواب فیلم های هیجانی نبینند و بازی های کامپیوتری هیجانی انجام ندهند و فعالیتشان به آرامی کم شود.
🍼 👶

@koodak_man

4 March 2018 | 11:39

👶 🍼

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50

بی جا و بی موقع کودکان را کنترل میکنیم و بی جا و بی موقع آزادی میدهیم درحالیکه باید تعادل برقرار باشد و والدین بدانند چقدر کنترل کنند و چقدر آزادی دهند.
👶 🍼

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50

جالب است بدانید نوشابه قد فرزندتان را کوتوله می کند
این نوشیدنی قد را می خورد و مانع جذب کلسیم وسبب پوکی استخوان در شما می شود

🍼 👶

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50

پدر و مادری که عصبانی میشوند هر چه از دهنشان بیرون می آید میگویند، چگونه می توانند به فرزندشان بگویند: عزیزم حرف بد نزن.
هر آدمی حق دارد عصبی شود ولی باید مؤدب باشد
👶 🍼

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50

فرزندتون اونی نمیشه که دوست دارید اونی میشه که هستید .....
پس خودتونو اصلاح کنید.
🍼 👶

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50

اگر یک پنکه رو به برق بزنیم و جلوی حرکت پره های آن را بگیریم موتور آن میسوزد انرژی بچه ها هم باید با بازی و شیطنت تخلیه شود و از آن جلوگیری نشود
👶 🍼

@koodak_man

2 March 2018 | 11:50