Gap messenger
Download

کتیبه جاویدان "سرور 129 نبرد جهانی"


✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 129 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه حوالی ساعت 16 کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪
امیدواریم روزهایی پر از هیجان را در سرور شاهد باشیم و شما عزیزان را در جمع قهرمانان بازی ملاقات نماییم.
موفق و پیروز باشید.
تیم عصر پادشاهان

🆔 @KingsEraGame

17 May 2022 | 02:30