Gap messenger
Download

✅ شروع سرور صد و دوازده نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 12000 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1400/07/28 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.
✨ به 30 بازیکنی که در 7 روز اول سرور ثبت نام کرده باشند، بسته سکه 400 عددی هدیه داده خواهد شد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

19 October 2021 | 06:13