Gap messenger
Download

هدیه ویژه، 16 هزار ســـکه

به قید قرعه به 80 بازیکنی که در 10 روز اول سرور دارای حداقل 2 شهر باشند، 200 ســکه بازی هدیه داده خواهد شد.

امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 September 2021 | 04:46