Gap messenger
Download

وضعیت دمای 7 روز اهواز
نکته : دما ممکن است در روز های آینده مجدد تغییر کند و قطعا بروز رسانی جدید در کانال ها منتشر می شود

۱۰ تیر
امروز☀
🔼48°
🔽35°
۱۱ تیر
فردا☀
🔼48°
🔽36°
۱۲ تیر
یکشنبه☀
🔼46°
🔽34°
۱۳ تیر
دوشنبه☀
🔼47°
🔽34°
۱۴ تیر
سه‌شنبه☀
🔼48°
🔽35°
۱۵ تیر
چهارشنبه☀
🔼48°
🔽35°
۱۶ تیر
پنجشنبه☀
🔼49°
🔽36°

ミ★ عضویت ★彡
https://khuzestankhabar.ir/join/


⚠توجه: هواشناسی ما با استفاده از منابع خارجی است و جنبه اطلاع رسانی دارد نه جنبه خدماتی و مسئولیتی در خصوص صحیح بودن یا نبودن آن نداریم.ضمن اینکه هیچ هواشناسی در دنیا نمی تواند بطور دقیق هواشناسی 24 ساعت را پیش بینی کند .

1 July 2022 | 09:12