Gap messenger
Download

امروز دوشنبه 14 مارس 2022 روز جهانی عدد پی است.

روز جهانی عدد پی، بزرگداشت یکی از معروف‌ترین اعداد ریاضی در جهان، به طور سنتی در 14 مارس هر سال که روز تولد آلبرت انشتین نیز هست در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود. عدد PI با نماد يوناني "π" در ریاضیات برای نشان دادن عدد نسبت محیط دایره به قطر آن است که تقریبا برابر با 3.14159 است.

〰〰〰〰〰📚〰〰〰〰〰
😜سوتی های مدرسه ی مجازی😂 👇
JOiN🔜🆔 @khandehschool
➰➰➰➰➰💯➰➰➰➰➰

3 14 March 2022 | 11:03