Gap messenger
Download

✅ آن‌گاه زنان...

🔺فرض کنید که در خانه‌هایی غذا درست کردند، کمپوت درست کردند، عرض کنم که امکانات آذوقه‌های جنگی فراهم کردند، نان پختند و فرستادند، این‌ها چیزهای عجیب و غریبی است، این مردها و این زن‌ها با چه انگیزه‌هایی، با چه همتی این کار را کردند؟

🔸بیانات در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای استان #زنجان

➡ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

28 October 2021 | 09:17