Gap messenger
Download

#رادیو _کیهان _چه_ها تقدیم می کند
♦مثل خورشید درخشان

🔹شاعر: #مرضیه_حق_پرستی
🔸اجرا: #سوگل_لطفیمثل باران مهربان است
مثل گل زیبا و خو شرو
مثل خورشید درخشان
مثل یاس باغ؛ خو شبو

می نشاند در وجودم
مهربانی و صفا را
می نگارد در دل من
رنگ زیبای خدا را

هم شبیه آب دریا
هم شبیه آسمان است
رنگ شاد مهربانی
ساده و شیرین بیان است

پرتوان و شاد باشی
تا همیشه در کنارم
تازه در جانم نشستی
مهربان آموزگارم

🌸🌸🌸

♦دوازدهم اردیبهشت، روز معلم مبارک باد

🌸🌸🌸

👈 شما هم می‌توانید همکار افتخاری #رادیو_کیهان_بچه‌ها باشید

🔸 ارسال آثار


@ersalasarkeyhanbacheha


🆔 @keyhanbacheha

2 May 2023 | 11:01