Gap messenger
Download

🔹 #رادیو_کیهان_بچه_ها تقدیم می‌کند

♦با موج های سخت

🔹 شاعر: #سمیه_بابایی
🔸 اجرا: #سوگل_لطفی


در نقشه میبینم گرفتی
ایران ما را روی دوشت
ای که خلیج فارس هستی
با موجهای سخت کوشت

از جزر و مد موجهایت
پیداست، بیداری شب و روز
هرکس از اینجا رد شود را
زیر نظر داری شب و روز

با بودنت ایران همیشه
آسوده است و امن و خوشبخت
مانند اقیانوس آرام
دارد خیالی راحت و تخت

🌸🌸🌸

♦ دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج فارس مبارک باد.

🌸🌸🌸

👈 شما هم می‌توانید همکار افتخاری #رادیو_کیهان_بچه‌ها باشید

🔸 ارسال آثار


@ersalasarkeyhanbacheha


🆔 @keyhanbacheha

30 April 2023 | 06:57