Gap messenger
Download

🌿سخنی در باب تشکیلات(1)

❓وقتی می‌گوییم تشکیلات در ذهن ما چه چیزی شکل می گیرد؟
یک سازمان اداری؟
یک تیم کاری؟
یک گروه؟
جمعی از انسان‌ها؟
❓به نظر شما چه تفاوت‌هایی بین هر کدام از آن‌ها هست؟

💠 بحثی که در این سلسله مطالب می‌‌خواهیم خدمت شما عرض کنیم، تشکیلات است.
در تشکیلات دینی یکی از از مواردی که خیلی مهم است و آن را با تیم یا سازمان یا گروه متمایز می‌کند جهت‌گیری و انگیزه‌های شکل‌گیری است. یعنی چه چیزها را دور هم جمع کرده است؟
همه‌ی خط را همان مشخص می‌کند یعنی همان عامل اصلی.
به عنوان مثال در تشکیلات دینی می‌گوییم خدا ما را دور هم جمع کرده است.
پس فرقش با سازمان چیست؟ آنجا انگیزه‌ها الزاماً این نیست؛ یعنی ممکن است یک نفر در سازمان موفق شود اما این انگیزه‌ها را نداشته باشد.
💠«علت شکل‌گیری» باعث دوام آوردن ما در آن مجموعه است.
نکته‌ی دوم؛ نقش و شغل در سازمان و تشکیلات باهم متفاوت است.
در سازمان شغل اولویت دارد. شغل در سازمان چیست؟ قالب‌های کاری - جایگاه‌ها - چارتِ کارها - شکل و حجم عمل - معاونت‌ها - کارشناسی‌ها و… و این‌ها در سازمان اولویت دارد بر نقش.

در تشکیلات نقش اولویت دارد. نقش هست که اولویت را تعیین می‌کند. در سازمان تکریم آدم‌ها بر اساس شغل آن‌هاست. مثلاً اگر در ساز‌مان کسی را‌ برکنار کنند، دیگر در آن سازمان، وجاهت آن آدم دیروز را ندارد. آدم‌ها ارزش‌شان را از جایگاه می‌گیرند در تشکیلات برعکس است. و این یک اساس است که می‌تواند در امت اسلامی مدل ارائه بدهد.

🌱ادامه دارد…

#تشکیلات_دینی
#تعریف_تشکیلات

🆔 @Ketabpardazan_ir

20 September 2021 | 07:23