Gap messenger
Download

بسم الله الرحمن الرحیم

⁉ در ایجاد تغییر از کجا شروع کنم؟

🔘 قبل از شروع و ایجاد هر تغییری، ابتدا مشخص کنید که دقیقا در چه حوزه هایی چه تغییراتی را با چه هدفی می‌خواهید ایجاد کنید؟
اگر هر کدوم از این تغییرات را ایجاد نکنید، زندگی شما بعد از شش ماه چه اتفاقی می افتد؟
اگر جواب شما این است که اتفاق خاصی نمی افتد همان بهتر که این تغییر را ایجاد نکنید...

📝 فهرست کردن و شناسایی تمامی تغییرات لازم در زندگی و آثار عدم تغییر هر یک از آن ها به صورت مشخص به شما می‌گوید که شما باید تغییر را از کجا شروع کنید...

📹 عاقبت اندیشی و آینده بینی در ایجاد یا عدم یک تغییر؛ یعنی اینکه من ببینم اگر این تغییر را ایجاد بکنم در یکسال دیگه چه مزایا و معایبی برای من دارد و از آن طرف اگر این تغییر را ایجاد نکنم و همین وضع و رویه را ادامه بدهم، در یکسال آینده چه مزایا و معایبی دارد؟

⬅ خروجی این کار، به شما می گوید که چه تغییراتی در زندگی شما مهم تر و کلیدی تر است!

#اولویت_بندی #مهندسی_تغییر
#شروع_تغییر #نگاه_کل_به_جزء
#عاقبت_اندیشی #آینده_بینی

💠 همراه ما باشید...
🆔 @Ketabpardazan
🆔 http://eitaa.com/ghadrkp

14 September 2021 | 08:43