Gap messenger
Download

🔸سال آبی گذشته بدترین سال آبی کشور طی ۵۰ سال قبل بود

🔸کسری ۳۰۰ میلیون متر مکعبی مخازن تهران نسبت به سال قبل

🔸شهر تهران حدود ۱۷ درصد آب شرب کل کشور را مصرف می کند

🔹محمدرضا بختیاری با بیان اینکه سال آبی گذشته بدترین سال آبی کشور طی ۵۰ سال قبل بود، گفت: شهر تهران حدود ۱۷ درصد آب شرب کل کشور را مصرف می کند./برنا
#سال_آبی #محیط_زیست

K E S H A V A R Z I R O O Z
🆔 @keshavarzirooz 💯♨

12 October 2021 | 01:24