Gap messenger
Download

⭕️آخرین قیمت مرغ در بازار

🔻 براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل و آماده طبخ ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است./ایسنا
#مرغ

K E S H A V A R Z I R O O Z
🆔 @keshavarzirooz 💯♨

11 October 2021 | 12:29