حسابداران حرفه ای ایران
@kanazspid_ir
یک گروه تعاملی برای حسابداران و حسابرسان
«پیام‌رسان گپ» را می‌توانید از مارکت‌های بین‌المللی و ایرانی دریافت نمایید.
گپ را می‌توانید آنلاین در https://web.gap.im تجربه نمایید.