Gap messenger
Download
حقایق ترسناک  👻

حقایق ترسناک 👻

121 Member
+دانستنی های روز دنیا.
+حقایق و تئوری های ترسناک.
+به همراه ویدیو های ترسناک.

جوین بده گلبم🔥🌹


پروف گاد | @GAD.venston7
تکست های من | @my_texte
حقایق ترسناک | @mohafez_tarsnak