Gap messenger
Download

👆پارسال طرحی ده‌ها برابر جدی‌تر از #طرح_صیانت در اروپا تصویب و اجرا شد و هیچ سم‌پاشی و دروغ‌پردازی و حمله‌ای به تصویب‌کنند‌گان وارد نشد…

😔 امان از غرب‌گدایانِ کودن داخلی و بدتر از آن‌ها، نیروهای منفعل غیرانقلابی ولی انقلابی‌نما!

#⃣ #صیانت_از_ایران
جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

23 June 2022 | 05:55