Gap messenger
Download

✅ فضای مجازی از فضای‌ حقیقی [فیزیکی] جدا نیست

✅ فرصت‌های بی‌نظیری در فضای مجازی برای زیست ما وجود دارد

✅ کره جنوبی نمونۀ کشور موفقی است که بسیاری از پیشرفت‌های‌ش را مدیون #شبکه_ملی_اطلاعات است.

🎙 استاد سید علیرضا #آل_داود
🎓 https://24on.ir/g/14/9

#⃣ #صیانت_از_پیشرفت
جبههٔ انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

23 June 2022 | 09:41