Gap messenger
Download

🔶 باطن و احساسات واقعی...

⬅ باطن و احساسات واقعی مردم را
باید در مسائلی هم‌چون
تشییع شهید #حاج_قاسم سلیمانی درک کرد

👆 این حرف آقا
درست برخلاف فضای حاکم بر
اینستا و ماهواره است

🧐 فضایی که مردم ما
مخصوصاً بانوان را
چیز دیگری معرفی می‌کند

🤚 واقعاً
صداقت و درستی
گردانندگان این ابزارها
دیدن دارد
🤚 واقعاً قابل بررسی است

✍ http://Eitaa.com/aasamm

#⃣ #صیانت_از_حقیقت
جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

14 January 2022 | 09:20