Gap messenger
Download

😱 این فردی در ترکیه در حال پخش زنده از اینستاگرام است که به داخل آب سقوط می‌کند‼

⚠ در فضای مجازی غرق نشوید...

#⃣ #صیانت_از_حواس ‼
🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

23 October 2021 | 07:07