Gap messenger
Download

🎥 مجری برنامه سمت خدا: نمی‌شود وسط آشفته‌ بازار کشور، سوءاستفاده‌هایی که می‌شود، بالا و پائین شدن قیمت‌ها و فشاری که به مردم می‌آید، از قال‌ الصادق و قال‌ الباقر گفت.

🔺نجم‌الدین شریعتی: نماینده مجلس بابت هر رای که از مردم گرفتند، نباید شب خواب‌شان ببرد.

🆔 @jahatpress

1 December 2021 | 05:18