Gap messenger
Download

🎥توضیحات رئیس شورای شهر تهران درخصوص حذف ردیف های بودجه شهرداری ها در بودجه 1401؛

🔹چمران، رئیس شورای شهر تهران: تمامی ردیف های اعتباری شهرداری ها از بودجه 1401 حذف شده است.

🔹وضعیت بودجه چندان مناسب نیست، هر آنچه برای شهرداری‌ها در سال 1400 در بودجه دولت پیش بینی شده بود را حذف کردند.

🆔 @jahatpress

1 December 2021 | 05:18