Gap messenger
Download

صفهای نان ارزان در برخی مناطق ترکیه
بعد از افزایش30درصدی قیمت نان در ترکیه، برخی فروشگاههای نان در شهرهای مختلف اقدام به فروش نان بیات به قیمت ارزانتر میکنند که این موضوع باعث ایجاد صف در این مراکز شده است.
قیمت نان در اوایل هفته 1 لیره و 75 قوروش بود که به 2 لیره و 25 قوروش رسید/خبر


🆔 @jahatpress

1 December 2021 | 05:18