Gap messenger
Download

🎥والدین غرق در فضای مجازی، کودکان تشنه توجه

🔹بسیاری از والدین بیش از اندازه در فضای مجازی غرق شده‌اند. کودکان در زندگی به توجه پدر و مادر خود نیاز دارند و اگر این توجه و محبت را از والدین خود دریافت نکنند در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال توجه، محبوبیت و دیده شدن می‌گردند. فراموش نکنیم که محبت و دریافت توجه نیاز بنیادی کودکان است و باید نیازهای کودکانمان را دریابیم.

🆔 @jahatpress

23 October 2021 | 06:06