Gap messenger
Download

🎥 تصویر پرتره‌ایی با ابعاد ۲١٠٩ مترمربع از چهره علی دایی در کویر سیرجان که به کوشش ابوالفضل صادقی و تیمش نقش بست 👏
🔹 این پرتره با استفاده از ۱۰۷۵ مترمربع پارچه خلق شد و از تکنولوژی روز نقشه برداری دنیا استفاده شده است

🆔 @jahatpress

23 October 2021 | 06:06