Gap messenger
Download

دکتر صمیمی در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی: پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی باید در مباحث ایمنی و کنترل کیفیت پیشرو باشد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، صبح روز دوشنبه بیستم و ششم‌ مهر ماه سال جاری، از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی بازدید نمود.

بنابر این گزارش، در ابتدای این بازدید، طی نشستی که با حضور رئیس و مدیران پژوهشکده برگزار شد، گزارشی از عملکرد مدیریت ایمنی و کنترل کیفیت پژوهشکده ارائه شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن رضایت بخش دانستن عملکرد این مدیریت و با تاکید بر لزوم توجه به مباحث کنترل کیفی و ایمنی اظهار داشت؛ پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی علاوه بر اینکه باید به صورت سیستماتیک روی این حوزه‌ها کار کند، باید سعی کند در این زمینه پیشرو نیز باشد.

در ادامه، از چگونگی پیشرفت پروژه‌های بالن، کشتی هوایی و سایر پروژه‌های در دست اجرای این پژوهشکده نیز بازدید میدانی به عمل آمد.

https://b2n.ir/t55715
گپ
http://gap.im/isrc95
سروش
http://sapp.ir/isrc95
اینستاگرام
https://instagram.com/_u/isrc.ac.ir

18 October 2021 | 07:04