Gap messenger
Download

سمینار ترویجی زنان در فضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در ادامه برنامه‌های گرامی داشت هفته جهانی فضا، سمینار ترویجی "زنان در فضا"، روز سه شنبه تاریخ بیستم مهر سال جاری توسط پژوهشگاه فضایی ایران در سرای محله آپادانا برگزار شد.
بنابر این گزارش، در بخش اول این سمینار، سابقه فعالیت‌های بانوان ایرانی در زمینه نجوم و صنعت فضایی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی از فعالیت‌های طراحی، ساخت و آزمون سامانه‌های فضایی که توسط بانوان ایرانی انجام شده است بیان شد.

https://b2n.ir/d62266
گپ
http://gap.im/isrc95
سروش
http://sapp.ir/isrc95
اینستاگرام
https://instagram.com/_u/isrc.ac.ir

12 October 2021 | 07:14