Gap messenger
Download

وزیر ارتباطات در بازدید از پژوهشگاه فضایی:
از سرریز دانش فضایی در دیگر بخش‌های کشور استفاده می‌کنیم/ پژوهشگاه فضایی باید قطب توسعه و تثبیت فناوری فضایی باشد/ خدمات فضایی را وارد زندگی مردم کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پژوهشگاه فضایی باید قطب توسعه و تثبیت فناوری فضایی باشد گفت: باید مدیریت دانش کشور در حوزه فضایی با محوریت پژوهشگاه فضایی انجام پذیرد.

https://b2n.ir/p96313
گپ
http://gap.im/isrc95
سروش
http://sapp.ir/isrc95
اینستاگرام
https://instagram.com/_u/isrc.ac.ir

12 October 2021 | 03:51