Gap messenger
Download

دکتر نویدی از تشکیل کمیته زنان صنعت فضایی خبر داد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر فاطمه نویدی رئیس کمیته زنان صنعت فضایی، در مراسم اختتامیه هفته جهانی فضا ۲۰۲۱ که با شعار زنان در فضا برگزار شد؛ از تشکیل کمیته زنان صنعت فضایی خبر داد.

بنابر این گزارش، دکتر نویدی در خصوص نیازسنجی و هدف از تشکیل کمیته زنان صنعت فضایی گفت؛ این کمیته پس از دو دوره برگزاری موفق و استقبال گسترده از "رویداد زنان در صنعت فضایی ایران" توسط کارگروه اجرایی رویداد، و بنا به دستور ریاست محترم پژوهشگاه مبنی بر تقویت جایگاه و شانیت بخشیدن به این کارگروه تشکیل شد.

https://b2n.ir/x54565
گپ
http://gap.im/isrc95
سروش
http://sapp.ir/isrc95
اینستاگرام
https://instagram.com/_u/isrc.ac.ir

11 October 2021 | 04:15