Gap messenger
Download

🎦بیش از ۷۰ درصد اموال مازاد بانک‌ها شناسایی شد

🔹معاون اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی: بخش عمده شناسایی اموال مازاد بانک‌ها انجام شده اما ما به دنبال شناسایی آن دسته از اموالی از بانک‌ها هستیم که بطور غیر مستقیم در اختیار آنهاست.
@iribnews

27 September 2023 | 05:06