Gap messenger
Download

نفوذ هکرهای چینی به زیرساخت‌های نیروی دریایی آمریکا؛ چین تکذیب کرد

🔹وزیر نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد هکرهای تحت حمایت چین، به زیرساخت‌های دریاییِ این کشور نفوذ کردند.

🔹مایکروسافت، چهارشنبه در بیانیه ای هشدارآمیز، به شرکت‌های دولتی و غیردولتی اخطار داده بود که یک گروه هکریِ چینی، از یک نقص در مجموعه امنیت سایبری این شرکت، سوء استفاده کرده.

🔹وزارت خارجه چین و رسانه های دولتی این کشور، اطلاعات مایکروسافت را نادرست خوانده و رد کردند.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔 @iribnews

26 May 2023 | 08:06