Gap messenger
Download

بیشترین تخلف خودروسازان مربوط به «بهمن موتور»

وزیر صمت:
🔹تخلف خودروسازان در فروش بدون ضابطه خودرو به رئیس‌جمهور ارائه شده است. بیشترین تخلف مربوط به شرکت بهمن موتور بوده است.

🔹این شرکت خودروها را خارج از ضوابط تعیین‌شده به بعضی از سازمان‌ها واگذار کرده بود که این تخلف گزارش شد.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔@iribnews

19 March 2023 | 10:52