Gap messenger
Download

نوبت بعدی ثبت‌نام خودرو در پایان بهار

🔹سخنگوی وزارت صمت: تا آخرین نفرِ دارای حساب وکالتی و واجد شرایط در طرح یکپارچه خودرو فرصت برای ثبت‌نام وجود دارد. ثبت‌نام تا ٢٩ اسفند تمدید شده است.

🔹برخی متقاضیان در پایان خرداد ١۴٠٢ می‌توانند بار دیگر شانس خود را برای ثبت‌نام برخی خودروهای با تقاضای کمتر امتحان کنند.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔@iribnews

19 March 2023 | 10:20