Gap messenger
Download

💢تصویب اختیارات درخواستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تورم

🔹شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.

🔹همچنین اختیارات مورد درخواست بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و مهار رشد تورم به تصویب رسید و به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز داده شد برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی برای استفاده از تسهیلات، ضمانت‌نامه دولتی صادر کند.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔 @iribnews

25 January 2023 | 08:15