Gap messenger
Download

💢بازگشت قیمت دلار به ۴۱ هزار تومان

🔹امروز چهارشنبه ۵ بهمن میانگین نرخ معامله شده دلار در بازار متشکل ارزی، ۴۱ هزار و ۷۵۲ تومان است که بدین ترتیب حداکثر نرخ فروش اسکناس دلار صرافی‌ها به مردم در این ساعت، ۴۲ هزار و ۱۷۰ تومان است.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔 @iribnews

25 January 2023 | 05:43