Gap messenger
Download

نصب نیروگاه‌های کوچک برقابی در ۶۰۰ سازه آبی کشور

کارشناس ارشد مسائل آب گفت: با نصب نیروگاه‌های کوچک برقابی، می‌توان از بیش از ۶۰۰ سازه آبی کشور، برق تولید کرد.
https://www.iribnews.ir/00EogV

3 August 2022 | 04:30